==> In geval van schade door afwijkende hockebal naast het veld (niet op parking): Burgerlijke aansprakelijkheid

informatie:
http://www.hockeyvl.be/tiny_mce/plugins/filemanager/files/web/Verzekeringen/Hockeyballen_buiten_de_grenzen_van_het_hockeyterrein.pdf

aangifteformulier:
http://www.hockeyvl.be/tiny_mce/plugins/filemanager/files/web/Verzekeringen/Formulieren/VHL-ONGEVALSAANGIFTE-B.pdf

 

 

==> In geval van kwetsure : Lichamelijke ongevallen

aangifteformulier:


PDF File met polisnummer