==> In geval van schade door afwijkende hockebal naast het veld (niet op parking): Burgerlijke aansprakelijkheid

Aangifte formulier BA: Formulier BA

 

==> In geval van kwetsuren : Lichamelijke ongevallen

aangifteformulierFormulier LO