Beste leden,

Ongeveer een jaar geleden was het op dit moment van het jaar alle hens aan dek bij het bestuur om onze droom van een eigen kunstgrasveld waar te kunnen maken. In augustus was het zo ver: de plechtige opening van de nieuwe locatie van onze club. Een onwaarschijnlijke droom die uitkwam!

De visie van het bestuur is ook steeds geweest dat hockey voor quasi iedereen toegankelijk moet zijn en dus niet veel duurder mag zijn dan pakweg het lidmaatschap van een voetbalclub. Het enige verschil is echter dat de aanleg van een voetbalveld 5.000 EUR kost en de aanleg van een kunstgrasveld meer dan 500.000 EUR. In ons geval dient dit bedrag ook voor de volle 100% uit de clubkas te komen. Iedereen begrijpt dus dat de opstart van een hockeyclub geen eenvoudige opdracht is en we elke euro moeten omdraaien. Daarenboven is de hockeyclub voor het hele bestuur een – weliswaar fantastische - hobby naast een drukke job en gezinsleven.

Met heel veel steun van jullie allemaal hebben we ons voorziene budget voor dit seizoen tot nu toe min of meer gehaald. Daarnaast zijn er echter wel een aantal onvoorziene elementen geweest, zoals de verzwaring van de elektriciteitskast, een veel groter contingent aan (goed betaalde :-)) trainers, tegenvallende kantine-inkomsten van onze voetbalvrienden, een discussie met de verzekeringsmaatschappij over de stormschade aan onze omheining, duurdere aanleg van het terras, het niet-behalen van de voorziene subsidie van 150.000 EUR, ...

Gelukkig groeit het aantal leden van onze club goed, hebben onze stages groot succes en ziet de toekomst op lange termijn van onze club er rooskleurig en succesvol uit. Niet in het minst zijn wij als bestuur het meest trots op de geweldige (familiale) sfeer onder onze leden én op onze fantastische jeugdwerking.

MAAR, om de zomerperiode tot september op een comfortabele manier te kunnen overbruggen en verder te kunnen blijven investeren in onze jeugdwerking, zoeken we toch nog financiële steun van jullie allemaal. Als bestuur hebben we daarom een plan opgemaakt met de volgende elementen:

  • Aan al onze teammanagers en coaches zouden we willen vragen om voor eind juni nog een actie te doen met de hele ploeg ten voordele van de club. Met de opbrengsten kunnen er dan vierkante meters worden gekocht op onze kunstgrashelden

  • Er kan worden ingetekend op microleningen van 150, 250 en 500 EUR. Dit zijn leningen aan 1% aan de club op 5 jaar. Aangezien spaargeld bij de bank toch niets meer opbrengt, is dit volgens ons de beste investering die er is ;-) Hier kunnen jullie het formulier downloaden.

  • We zijn bezig om een nieuw win-winlening actie op te starten aangezien we denken dat hier ook vraag naar is.

  • Er komt een actie om een ‘bar-tegoed’ te kopen waarbij je een korting krijgt indien je je tegoed nog voor eind juni betaalt. We zullen hierover nog een aparte e-mail sturen.

Namens het hele bestuur, BEDANKT om mee onze gezamenlijke droom waar te maken, jullie zijn de allerbeste leden ter wereld,

Catherine, Nicole, Ines en Steven