Teamsport en ploegindelingen:

Een van de minst eenvoudige taken waar elke ploegsport club voor staat, betreft het samenstellen van de teams. We voeren een sportief beleid zodat elke ploeg in elke leeftijdscategorie het maximaal potentieel kan bereikt worden. We volgen zoveel mogelijk het KBHB-beleid ten aanzien van klasse- en teamindeling. 

Voor meer info lees bij meer.


Samenstelling ploegen

Voor het samenstellen van de ploegen zal de sportieve cel rekening houden met:
1. Advies en beoordelingen van de hoofdtrainers Jill (eendjes tem U9), Joep (U10-U12) en Niels & Michael (U14 tem dames & heren)
2. Beoordelingen van trainers
3. Input van coaches

De Raad van bestuur waakt over de vooropgestelde criteria en onpartijdigheid. De teamindeling vindt plaats aan het einde van elke competitie. De voorlopige teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden zo snel mogelijk met coaches gedeeld.

Criteria:
- Elke speler laten spelen in zijn/haar leeftijdscategorie
- Hockeyachtergrond & Niveau (Techniek, Inzicht, Mentaliteit)
- Gezinssituatie / Psychosociaal welzijn / Sociale factoren

• Aangezien we niet altijd in alle leeftijdsgroepen voldoende spelers hebben moeten we soms wat schuiven met individuele spelers om tot een evenwichtige team indeling te komen. Het kan dus voorkomen dat we, om het te vervolledigen van een team, speler(s) moeten toevoegen aan teams net boven of onder het team waarin de speler volgens haar of zijn leeftijd zou terechtkomen. Op die manier krijgen we teams die de competitie met voldoende spelers kunnen aanvangen en uitspelen.

• Bij de indeling proberen we spelers samen te zetten van ongeveer gelijkwaardig niveau om de motivatie en het spelplezier maximaal te houden en iedereen aan spelen toe te laten komen.

• In de loop van het seizoen kunnen we eventueel een team splitsen om alle spelers meer speeltijd aan te kunnen bieden, maar ook kunnen spelers in de loop van het seizoen naar een ander team overgaan in afhankelijk van de ontwikkeling van hun hockeytechniek en hun spelinzicht.

• Bij de jeugdploegen kan het voorkomen dat er jaarlijks gewisseld van de samenstelling van de teams dit door veranderende team grootte en leeftijdsgrenzen.